Susec

Vad är SUSEC?

SUSEC är en oberoende, ideell förening av personer, anställda vid universitet och högskolor, och som huvudsakligen arbetar med informationssäkerhet.

Föreningen skall verka i första hand inom Universitets- och Högskolevärlden för erfarenhetsutbyte och kompetensuppbyggnad inom området informations- och IT-säkerhet höjning av säkerheten i system, applikationer och nät spridandet av kunskap om informationssäkerhet samverkan med samhällets olika organ inom området.