Susec

Vad är SUSEC?

SUSEC är en oberoende, ideell förening av personer, anställda vid universitet och högskolor, och som huvudsakligen arbetar med IT- och informationssäkerhet samt integritetsskydd.

Föreningen skall verka i första hand inom Universitets- och Högskolevärlden för erfarenhetsutbyte och kompetensuppbyggnad inom området integritetsskydd samt informations- och IT-säkerhet höjning av säkerheten i system, applikationer och nät spridandet av kunskap om IT- och informationssäkerhet samt integritetsskydd i samverkan med samhällets olika organ inom området.