Susec

Styrelse för föreningen SUSEC valda 2022-12-16

Erika Tegström , ordförande

Patrik Lidehäll, sekreterare

Henrik Johansson, kassör

Jesper Wokander

Johannes Hassmund

Björn Mattsson

Veronika Berglund

Revisor: Mats Lejon

Ersättare: Christian Mohr

ORU

KTH

MIUN

MAU

LiU

SUNET

UU

HV

HB