Susec

Styrelse för föreningen SUSEC valda 2020-12-03

Anne-Marie Achrenius, ordförande

Niklas Nikitin, vice ordförande

Patrik Lidehäll, sekreterare

Jesper Wokander, kassör

Johannes Hassmund

Björn Mattsson

Maria Edblom Tauson

Revisor: Mats Lejon

Ersättare: Christian Mohr

ama@chalmers.se

Niklas.Nikitin@kau.se

patrik@kth.se

Jesper.Wokander@mah.se

Johannes.Hassmund@liu.se

Bjorn@sunet.se

Maria.Edblom-Tauson@umu.se

Mats.Lejon@hv.se

Christian.Mohr@hb.se