Susec

Styrelse för föreningen SUSEC valda 2021-11-23

Anne-Marie Achrenius, ordförande

Niklas Nikitin, vice ordförande

Patrik Lidehäll, sekreterare

Henrik Johansson, kassör

Jesper Wokander

Johannes Hassmund

Björn Mattsson

Erika Tegström

Revisor: Mats Lejon

Ersättare: Christian Mohr

Chalmers

KAU

KTH

MIUN

MAU

LiU

SUNET

ORU

HV

HB