Susec

Bli medlem

För att ansöka om medlemskap i SUSEC måste man vara anställd på en svensk högskola, universitet eller annan SUNET-ansluten organisation, samt arbeta inom området IT-, informationssäkerhet och/eller integritetsskydd. Medlemskapet i SUSEC är kostnadsfritt och ger rabatter på SUSEC:s arrangerade konferenser.

För att bli medlem i SUSEC, skicka din medlemsansökan till susec at sunet.se med följande information:

Hantering av personuppgifter

SUSEC är en ideell förening och medlemskap är frivilligt och personligt. Vid en medlemsansökan samlas personuppgifter i form av namn, e-postadress och faktureringsinformation inklusive fakturamärkning in för att kunna behandla din ansökan och eventuella medlemskap. Om din ansökan av någon anledning inte beviljas raderas de insamlade personuppgifterna men om din ansökan beviljas kommer dessa att bevaras så länge du väljer att vara medlem. När ett medlemskap avslutas raderas alla personuppgifter med undantag för uppgifter som är nödvändiga för att behandla obetalda fakturor eller som följer av krav på bevarande enligt svensk lag. Ditt medlemskap i SUSEC grundar sig på avtal mellan dig och föreningen och SUSEC är personuppgiftsansvarig för behandlingen i samband med ditt medlemskap. Insamlade uppgifter används för att bekräfta dig som medlem och för att ge tillgång till föreningens e-postlista som kan användas av medlemmarna. Du kan ta del av det som finns registrerat om dig eller framföra synpunkter på behandlingen genom att kontakta SUSEC’s kassör, Jesper Wokander (jesper.wokander@mah.se). Klagomål som inte kan lösas tillsammans med föreningen kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.