Susec

Höstmöten 2-16 november 2022
Zoom

Under november arrangerar föreningen SUSEC:s flera spännande presentationer för anställda på svenska högskolor och universitet via Zoom.

Program:

Länk till Zoomrum, samma för alla 3 dagarna: skickats ut till Susec medlemmar och andra relaterade nätverk

Onsdag 2/11 2022
09:00-10:00 Infosäkkollen 2021 Det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen MSB
10:00-11:00 SUSEC:s årsmöte
Onsdag 9/11 2022
09:00-11:00 Dela och skydda forskningsdata - komplexa utmaningar för våra lärosäten. Rosa Lönneborg KTH
Vem har ansvar för vad - på lärosätet, nationellt och vad händer på EU-nivå?
Onsdag 16/11 2022
09:00-10:00 Privacy Is Hard And Some Other Myths Jaap Henk Hoepman Kau
10:00-11:00 Aktuella IT-incidenter - hantering och erfarenheter Daniel Blomberg IT-chef MDU
Sofia Norling säkerhetsstrateg MDU
Emelie Dolfe Informationssäkerhetssamordnare HIS