Susec

Vårmöten 20-29 april 2021
Zoom

Under april arrangerar föreningen SUSEC:s fyra spännande presentationer för anställda på svenska högskolor och universitet via Zoom.

Program:

20 april, kl. 13:00-15.

ITCF har haft diskussioner med MSB kring de nya föreskrifterna, MBSFS 2020:7 och MSBSF 2020:8, och hur dessa ska tolkas. Första timmen på detta pass medverkar MSB och berätta hur högskolor och universitet kan implementera föreskrifterna för att även i fortsätta att kunna bedriva forskning och utbildning.

22 april, kl. 13:00-15.

Att vissa appar till mobila enheter läcker information är nog känt för de flesta, men hur omfattande är det? Sinan Akdag från Sveriges konsumenter har en presentation, Tidernas största dataläcka – adtech är ”out of control”, där han berättar hur omfattande detta är.
Tobias Pulls från Karlstads universitet följer upp med att berätta om hur adtech även sitter i en bra position för att identifiera vad anonyma Tor-användare gör på internet.

27 april kl. 13:00-15.

Upphandling av molntjänster ställer stora krav på den som ska upphandla tjänsterna för att allt ska bli rätt. Skatteverket har bildat en tvärfunktionell molngrupp bestående av olika kompetenser, representanter från denna molngrupp berättar om hur de gör när Skatteverket upphandlar molntjänster.

29 april kl. 14:00-15 – OBS tiden.

Kriskommunikation är viktigt och har blivit mer komplicerat under covid-19. Linnéuniversitetet berättar hur de tänker både med kommunikationsplaner och teknik. Kriskomunikation i Coronatider Kommunikationsplaner

Efter presentationerna håller vi Zoom-rummet öppet för fortsatta intressanta diskussioner, så planera gärna även in detta. Länken till Zoom-rummet är utskickat till alla medlemmar på SUSEC.