Susec

Vårmöten 4-18 maj 2022
Zoom

Under maj arrangerar föreningen SUSEC:s flera spännande presentationer för anställda på svenska högskolor och universitet via Zoom.

Program:

Länk till Zoomrum, samma för alla 3 dagarna: skickats ut till Susec medlemmar och andra relaterade nätverk

Onsdag 4/5 2022
09:00-10:00 Patientdata i samband med forskning Moon Carlbring Informationssäkerhetsstrateg
Dataskyddsombud, Region Västmanland
10:00-11:00 Personuppgiftsbehandling, molntjänster Andre Catry
Onsdag 11/5 2022
09:00-10:00 Dataskydd i praktiken, rapporter från lärosätena Erika Tegström ORU och
Johannes Hassmund Liu
10:00-11:00 Krisövningar IT-säkerhet, status och erfarenheter Anne-Marie Achrenius, Sunet
Onsdag 18/5 2022
09:00-09:40 Logisk haveriplan Patrick Forsberg, Chalmers
9:45-10:15 ITCF-nätverk, IT-säkerhet Johannes Hassmund, Liu
10:20-10:50 Krisövningar hos de finska universitetens datacentraler Jan Wennström Informationssäkerhetschef Åbo Akademi